PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Małżeństwo

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem… 
i z nikim innym, tylko ze sobą… 

Od 15.XI.1998 r. w związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a więc małżeństwa kanonicznego, które – po spełnieniu odpowiednich warunków – będzie pociągało za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim. 

W praktyce duszpasterskiej oznacza ona, że zasadniczo wszystkie małżeństwa kościelne winny mieć gwarantowane skutki cywilne, przewidziane prawem polskim. Może się to dokonać w dwojaki sposób: 
a) poprzez zawarcie małżeństwa konkordatowego 
b) poprzez uprzednie zawarcie małżeństwa cywilnego wobec kierownika urzędu stanu cywilnego, a następnie małżeństwa kanonicznego (w takim przypadku w urzędach parafialnych należy stosować dotychczasową procedurę i formalności wymagane do zawarcia małżeństwa).

Jeżeli nupturienci nie zawarli małżeństwa cywilnego, a chcą zawrzeć małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych, sprawę należy przedstawić Ordynariuszowi miejsca, podając powody takiej decyzji nupturientów, celem uzyskania stosownej zgody. 

Podobnie należy postąpić, jeżeli narzeczeni przyrzekają, że skutki cywilne dla swojego małżeństwa kanonicznego chcą uzyskać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dopiero po zawarciu małżeństwa w Kościele.

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej). 
Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód nieusuwalnych. 
Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć. 

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

  • dowody osobiste,
  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął).
  • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (jeżeli chrzest był w naszej parafii – nie trzeba),
  • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
  • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa (tzw. “nauki przedmałżeńskie), lub gdy ich brak – ksiądz wyda książeczkę do przygotowań  oraz skieruje na katechezę ( w naszej parafii w każdy czwartek o godz. 16.00 oraz 18.30 w Domu Jana Pawła II)
  • wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem spisania aktu małżeństwa. 

Dokumenty:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: [email protected]

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155