PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Cmentarz

Zabytkowym obiektem położonym w Puszczy Solskiej jest również cmentarz rzymskokatolicki znajdujący się u zbiegu ulic Krzeszowskiej i Alei Jana Pawła II. Założony został w I połowie XIX wieku. Na cmentarz prowadzą dwie bramy. Jedna szeroka neobarokowa w formie ozdobnego portalu, druga współczesna wykonana w 1995 r. Najstarszy zachowany nagrobek z czytelną in¬skrypcją pochodzi z 1860 r. Zachowało się również około 120 nagrobków sprzed 1945 roku.


Wśród nagrobków dominują krzyże na prostopadłościennych postumentach dekorowane wielostopniowymi gzymsami, gzymsami kostkowanymi, trójkątnymi tympanonami, ornamentami roślinnymi oraz rodzajem draperii. Są też płyty poziome, kolumny zerwane symbolizujące prze¬rwane życie, postumenty z rzeźbami figuralnymi, nagrobki z niszami kapliczkowymi. Znajdują się również liczne drewniane krzyże, kryte łubowymi daszkami.


Na cmentarzu spoczywa 39 żołnierzy WP z Armii Kraków poległych w dniach 14-16 września 1939 r. Można odnaleźć mogiłę: harcerza Kazimierza Jaźwińskiego. Piotra Kantego – uczestnika obrony Warszawy z 1939 r., członka ZWZ, więźnia Pawiaka, Alei Szucha. Oświęcimia, Mauthausen – Gusen, zmarłego w 1970 r., czy też mogiłę Tadeusza Iwanowskiego – harcmistrza, pierw¬szego komendanta hufca Szarych Szeregów w Biłgoraju, żołnierza AK i współtwórcę Oddziału PTTK w Biłgoraju.


Osobliwością cmentarza są dwie kłodowe kapliczki nagrobne z końca XIX wieku, drewniana kapliczka domkowa na grobie ludowego rzeźbiarza Jacka Małka z Bukowej zmarłego w 1984 r. oraz rzeźba Chrystusa Frasobliwego umieszczona w pniu krytym daszkiem na grobie Adama Paczosa.

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: [email protected]

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155