PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Liturgiczna Służba Ołtarza

Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii!” /św. Jan Paweł II/

Posługa ministranta jest ważną czynnością liturgiczną. Jego obecność przy ołtarzu nadaje sprawowanym obrzędom uroczysty charakter, jest wyrazem zarówno hierarchiczności, jak i jedności Kościoła. Ministrant jest przedstawicielem zgromadzonego Ludu Bożego, a tym samym najbliższym współpracownikiem celebransa. „Ministrare” z języka łacińskiego oznacza „służyć”.  Ministrant przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Panu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza święta.W naszej wspólnocie parafialnej do Liturgicznej Służby Ołtarza należy 40 ministrantów.  W 3 kaplicach dojazdowych służy do Mszy św. 34 ministrantów. Oni właśnie dbają o oprawę Liturgiczną Mszy Świętych w naszej parafii.Ministrantom wstawiennictwo u Boga zapewniają: św. Tarsycjuszśw. Stanisław Kostkaśw. Alojzy Gonzagaśw. Jan Berchmans i św. Dominik Savio.Opiekunem ministrantów i lektorów jest ks. Łukasz Duda 

Jeśli chcesz służyć Panu Bogu – przyjdź i zapisz się!!!

Zasady ministranckie według św. Jana Berchmansa TUTAJ

REGULAMIN MINISTRANTÓW

Parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Do obowiązków ministrantów naszej parafii należy:

– przestrzeganie w codziennym życiu Prawa Ministranckiego 
– sumienne wypełnianie poleceń Księży
– udział w cotygodniowych spotkaniach
– prowadzenie dzienniczków
– pełnienie jednego dyżuru w dniu powszednim i raz w niedzielę.

Jeżeli ministrant 3 razy z rzędu nie będzie obecny na zbiórce lub dyżurze, wówczas zostanie zawieszony w posłudze na okres dwóch tygodni. Zawieszenie polega na obecności na swoim dyżurze w kościele, bez możliwości założenia stroju liturgicznego. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu ministrant otrzymuje punkty ujemne, zostaje zawieszony lub skreślony z listy ministrantów.

ZASADY KONKURSU I PUNKTACJA

Wszyscy ministranci prowadzą dzienniczki, w których mają znaleźć się następujące rubryki:

DATA GODZINA LICZBA PUNKTÓW RAZEM PODPIS KSIĘDZA

· punkty dodatnie

+ 3 obecność na Mszy św. w dniu powszednim poza dyżurem o godz. 7.00
+ 2 obecność na Mszy św. w dniu powszednim poza dyżurem o godz. 7.30
+ 1 obecność na wieczornej Mszy św. w dniu powszednim poza dyżurem
+ 3 obecność na drugiej Mszy św. niedzielnej o 7.30, 12.00 lub wieczornej
+ 2 obecność na nabożeństwie, nowennie; czytanie na Mszy św.
+ 5 śpiewanie psalmu responsoryjnego
+ 4 ślub, droga krzyżowa, rekolekcje
+ 10 pogrzeb

· punkty ujemne

– 3 nieobecność na dyżurze
– 5 nieobecność na zbiórce

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                            GRAFIK  DYŻURÓW  MINISTRANTÓW

N I E D Z I E L A

7.30

9.00

10.30

12.00

17.00/18.00

Jakub Wiatrowski
Kamil Kapuśniak
Marcel Oszajca

Adrian Kamiński
Paweł Oleszczak
Karol Bielak
Paweł Gniduła
Piotr Nizio
Michał Nizio
Karol Grzebieniak

Łukasz Rawiak
Paweł Kostrzanowski
Paweł Solak
Wiktor Piech

Grzegorz Żmudzki
Angelo Dziwura

Artur Paluch

Dawid Piech

Paweł Paluch

                                               D N I   P O W S Z E D N I E

DZIEŃ

GODZINA

7.00/7.30

17.00/18.00

 PONIEDZIAŁEK

 

Paweł Solak
Kamil Kapuśniak
Marcel Oszajca

 WTOREK

 

Adrian Kamiński
Piotr Nizio
Michał Nizio
Grzegorz Żmudzki

 ŚRODA

 

Paweł Solak
Karol Bielak

 

 CZWARTEK

 

Paweł Paluch
Artur Paluch
Paweł Gniduła
Angelo Dziwura

 PIĄTEK

 

Karol Grzebieniak
Dawid Piech
Witor Piech

SOBOTA

 

Jakub Wiatrowski
Paweł Kostrzanowski


                                          MINISTRANCI MŁODSI I KANDYDACI

Dzień

GODZINA

7.00

18.00

PONIEDZIAŁEK

Antoni Bujak

Szymon Frączek

WTOREK

Szymon Frączek

Błażej Gleń
Beniamin Gleń
Bruno Gleń

ŚRODA

 

Sylwester Żmudzki

CZWARTEK

Antoni Bujak

Szymon Frączek
Sylwester Żmudzki

PIĄTEK

 

Antoni Bujak
Sylwester Żmudzki

SOBOTA

Szymon Frączek

Adam Minkiewicz
Dominik Blicharz

 

NIEDZIELA

7.30

9.00

10.30

12.00

18.00

 

Błażej Gleń
Beniamin Gleń
Bruno Gleń

Adam Minkiewicz

Dominik Blicharz

Szymon Frączek

Sylwester Żmudzki

Antoni Bujak

 

 

 

 

 

             

 

Obecność na wyznaczonych wyżej dyżurach jest obowiązkowa.
Obecność potwierdzamy wpisem w zeszycie dyżurów w zakrystii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: [email protected]

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155