PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Siostry Benedyktynki

Krótka Historia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Święty Benedykt, nazywany Patriarchą Mnichów i Patronem Europy, jest również Ojcem licznych Zgromadzeń, zarówno męskich jak i żeńskich, powstających na przestrzeni ponad 1500 lat. Mądrość Reguły, osadzonej na gruncie biblijnym, urzekała wielu założycieli wspólnot zakonnych.
Jedną z nich – założoną w 1917 roku przez Matkę Jadwigę Józefę Kuleszę – jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W nim każda Siostra – drogą ślubowanych rad ewangelicznych – dąży do doskonałej miłości Boga i bliźniego przez całkowity dar z siebie /por. Konstytucje Zgromadzenia nr 1/. Jest ono zatem wspólnotą jednoczącą się w imię Chrystusa, mającą – wzorem pierwszych chrześcijan – jedno serce i jednego ducha /por. Konstytucje nr 118/.
Szczególnym charyzmatem Zgromadzenia, wynikającym z potrzeby czasu /czas I wojny światowej i potrzeba objęcia opieką osieroconych dzieci/, stała się praca opiekuńczo – wychowawcza. Z biegiem lat Zgromadzenie zwiększyło swój udział w pracy apostolskiej posługą katechetyczną i parafialną oraz podejmując działalność misyjną. Obok powstałego po II wojnie światowej domu w USA, gdzie Siostry opiekują się osobami starszymi, zorganizowano placówki misyjne w Libii, Brazylii, Ekwadorze i na Ukrainie. Zgromadzenie liczy obecnie 350 członkiń, posiada 23 domy w kraju i 12 za granicą. Dom Generalny mieści się w Otwocku koło Warszawy. Obok dwóch dużych domów opieki dla dzieci – w Ełku i Puławach – oraz przedszkoli – w Otwocku, Gdańsku i Borkowicach – istnieje kilkanaście placówek, w których Siostry podejmują pracę katechetyczną i parafialną.

Siostry Benedyktynki Misjonarki w par. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

  9 lutego 1983 roku ks. Proboszcz Florian Fornal zwrócił się z prośbą do matki generalnej Cecylii Serwońskiej o utworzenie placówki zgromadzenia w parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. W wyprawie do Kwidzyna (dawnego domu generalnego) towarzyszyły księdzu proboszczowi siostry z domu puławskiego: 
s. Konstancja Szałaj i s. Salezja Kowalik. Matka przyjęła prośbę odkładając decyzję do posiedzenia Rady Generalnej . 25 marca w Zwiastowanie ksiądz proboszcz otrzymał pismo z decyzją odmowną. 
  Jakiś czas po tym „zwiastowaniu” ksiądz proboszcz rozmawiając z siostrą Klarą Staszczak podzielił się swoją troską o nieudanych staraniach. S. Klara odpowiedziała księdzu proboszczowi, że siostry na pewno będą, po czym uchyliła szkaplerz i dodała że za tą sprawę trzyma różaniec. 
  W lipcu 1983 roku asystentki generalne s. Scholastyka Raczkiewicz, s. Róża Kasztelan i s. Kinga Okoń w towarzystwie s. Konstancji przyjechały obejrzeć Biłgoraj. 11 lipca 1983 roku rada generalna postanowiła otworzyć nową placówkę w Biłgoraju. Kilka dni później przyjechały do Biłgoraja s. Konstancja i s. Emiliana Dzido przywożąc ze sobą krzyż z Jerozolimy i medalik świętego Benedykta które umieściły w mieszkaniu przygotowanym dla sióstr. Jako pierwsze na nową placówkę przyjechały s. Salezja Kowalik , s. Cypriana Konachowicz i s. Lucjana Zalewska.
W pierwszej połowie sierpnia ks. Proboszcz pojechał do Kwidzyna by dopełnić formalności i zapoznać się z siostrami które miały objąć pracę w parafii.
  30 sierpnia 1983 r. we wtorek, godz. 12:55 na plac przykościelny wjechała zakonna „nyska”.
Pierwszymi osobami, które spotkały siostry byli ks. Jan Mróz i ks. Jan Krawczyk. Pierwsze zaś kroki siostry skierowały do Gospodarza miejsca – przed Tabernakulum. Po krótkiej modlitwie spotkały się z księdzem proboszczem Florianem Fornalem, który przyszedł je powitać. Następnie siostry udały się na plebanię na uroczysty obiad. Po obiedzie ksiądz proboszcz oprowadził siostry po terenie kościelnym a na końcu wprowadził je do nowego mieszkania, składającego się z dwóch odświeżonych i umeblowanych pokojów i kuchni (mieszkanie na parterze).
Objęcia nowej placówki dokonała matka Cecylia Serwońska. Przyjechała też siostra Konstancja, której siostry nadały tytuł „matki chrzestnej”.
  Od samego początku ludzie odwiedzali siostry. Czasami zdarzały się zabawne sytuacje: pewnego razu przyszła pani. S. Lucjana popatrzyła na nią i mówi: „mama siostry Emiliany”. Kobieta w krzyk: „nie mama tylko siostra! To ja tak staro wyglądam!” Oczywiście przyszła wypełnić polecenie „Danki” – przyniosła 2 litry śmietany. 
13 września 1983 roku s. Cypriana pierwszy raz pojechała na religię do Dąbrowicy a tam przedziwne rzeczy. Prawie każde dziecko przyszło z darem dla sióstr. Przyniosły ziemniaki, kapustę, po prostu cały ogród warzywny! Podeszła też dziewczynka z klasy trzeciej z propozycją że tatuś to wszystko siostrom zawiezie. Było to zaopatrzenie na całą zimę
  Ważnym wydarzeniem była Msza św. wotywna o św. Benedykcie odprawiona w kościele w intencji Wielebnej Matki i Zgromadzenia. Przed rozesłaniem ksiądz proboszcz powiedział że tą ofiarą eucharystyczną została nawiązana więź między parafią św. Marii Magdaleny a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Misjonarek ,które niech zaowocuje dla dobra kościoła w naszej wspólnocie. W tym dniu przełożona generalna odczytała nominację przełożonej nowopowstałej placówki s. Cypriany Konachowicz.
  06. 12. 1983 r. Ks. Bp Bolesław Pylak ówczesny Ordynariusz Diecezji Lubelskiej dokonał erekcji domu zakonnego, a 12. 09. 1987 roku erygował kaplicę, w której Siostry do dziś gromadzą się na modlitwę wspólnotową i indywidualną.
  Jako pierwsze, pracę w parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju podjęły: Przełożona i katechetka – s. Cypriana Konachowicz, zakrystianka – s. Lucjana Zalewska, prace domowe – s. Salezja Kowalik.
  Przez szereg lat siostry pracowały jako katechetki, zakrystianki. Prowadziły liczne grupy modlitewne dla dzieci i młodzieży, scholki i organizowały rożne wyjazdy, rekolekcje.
  Od roku 2003 siostry objęły również pracę w nowopowstałym przy naszej parafii Domu Księży Seniorów , gdzie pracują do dziś.

Wykaz Sióstr pracujących w Biłgoraju:

LataPrzełożoneSiostry 
 1983S. CyprianaS. Salezja,
S. Lucjana
 1987S. Goretti S. Salezja,
S. Lucjana,
S. Krystyna 
 1990S. PaulaS. Konstancja,
S. Lucjana,
S. Emiliana
 1992S. JaninaS. Konstancja,
S. Terezja,
S. Natanaela,
S. Laura
 1994S. Tomisława S. Terezja,
S. Natanaela,
S. Laura
 1996S. TomisławaS. Konstancja,
S. Daria,
S. Natanaela,
S. Laura
 1998S. CecylianaS. Konstancja,
S.Anatolia,
S.Daria,
S.Immakulata,
S. Nazaria
 2001S. NarcyzjaS. Konstancja,
S. Judyta,
S. Noemi
 2002S. NarcyzjaS. Konstancja,
S. Judyta,
S. Karolina
 2003-04S. NarcyzjaS. Judyta,
S. Stella,
S. Natalia,
S. Ntanaela,
S. Aneta
 2005-07S. WitoldaS. Judyta,
S. Stella,
s. Chryzanta,
s. Maura
 2006-07S. WitoldaS. Judyta,
S. Felicja,
S. Stella,
S. Chryzanta,
S. Maura
 2007-08S. Witolda S. Judyta,
S. Felicja,
S. Stella,
S. Monika,
S. Maura
 2008-09S. WitoldaS.  Felicja,
S. Stella,
S. Rafaela,
S. Monika,
S. Maura

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: [email protected]

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155