PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Wspólnota “Przyjaciele Oblubieńca”

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

 

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła, by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.

Od Maryi Królowej Apostołów, Naszej Matki i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji członkowie Wspólnoty pragną uczyć się odpowiadać ufnym „fiat” na Boże zaproszenia.

Kościół – Oblubienica Chrystusa jest naszą Matką i nauczycielką. Wspólnota trwa w relacji głębokiego posłuszeństwa Kościołowi i pragnie szczególnie oddawać się do dyspozycji Jego misji apostolskiej. Podstawową przestrzenią życia członów wspólnoty jest parafia, w której wzrastają i którą pragną ewangelizować.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł: starotestamentalnego urzędu przyjaciela oblubieńca i osoby świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.

Symbolem wspólnoty jest ikona przedstawiająca dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój. Treść ikony może być odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana: “Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi”.

Wzrost duchowy członków Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca dokonuje się poprzez:

życie sakramentalne, szczególnie regularną spowiedź i uczestnictwo w Eucharystii,

karmienie się Słowem Bożym przez codzienną lekturę Pisma Świętego,

systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu duchowości poprzez podręczniki formacyjne,

modlitwę osobistą i wspólnotową,

– konferencje

– sesje formacyjne, kursy i rekolekcje

otwarcie się na charyzmaty,

odczytywanie i pełnienie woli Bożej,

gotowość do służby Chrystusowi w braciach,

Początki wspólnoty sięgają 24-26 lutego 2010r., gdy odbyły się rekolekcje dla wspólnoty charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego w Nałęczowie, prowadzone przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC. W ich trakcie, w wyniku modlitewnego rozeznania, podjęto decyzję o przekształceniu ożarowskiej wspólnoty w  pierwszą wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca.

5 lat później, bo 27 maja 2015r. – mszą świętą w parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, zainaugurowano działalność Przyjaciół Oblubieńca w tej diecezji. W Biłgoraju powstały trzy wspólnoty przy parafiach pw. Chrystusa Króla, św. Jerzego i św. Marii Magdaleny. Ks. Piotr Spyra został mianowany moderatorem nowo powstałego regionu biłgorajskiego, a ks Adam Malinowski duszpasterzem wspólnoty w naszej parafii. Administratorem została Maria Oleszek, a wice administratorem – Jacek Rybak.

25 czerwca 2015 r., dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka została powołana Zamojska Szkoła Ewangelizacji im. Stanisława Kostki Starowieyskiego, funkcję dyrektora ZSE objął ks dr Piotr Spyra – a na funkcję moderatora regionalnego wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w regionie biłgorajskim został powołany ks Adam Malinowski.

W roku 2019 nastąpiła zmiana moderatora regionalnego – od początku roku pieczę nad rejonem biłgorajskim i zamojskim objęła Aneta Golba. Od września 2019 roku duszpasterzem Wspólnoty przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju został ks. Mateusz Januszewski. Funkcję administratora nadal pełni Maria Oleszek, zaś wice administratorem została Elżbieta Frąk. 

Spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca odbywają się w każdy wtorek po wieczornej mszy świętej w Auli Franciszkańskiej.

 

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: [email protected]

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155