PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Seminarium Odnowy Wiary

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym” to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.

Jeszcze nigdy w historii człowieka życie ludzi nie zmieniało się w takim tempie jak obecnie. Wiele prawd, wartości i zasad, do tej pory oczywistych i jednoznacznych, jest obecnie podważanych w skali globalnej, powodując dezorientację oraz deformację relacji, które przeżywamy – relacji z innymi ludźmi, a także relacji z Bogiem. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na nasze życie wiary. “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”, powiedział Jezus, nie odnosząc tych słów tylko do czasów, które minęły.
– drogą – przeprowadzi nas właściwą drogą, bo często błądzimy, droga do przebycia z umysłu do serca, droga, która przemienia;
– prawda – będzie objawiał prawdę o nas samych o Nim, abyśmy zanim odrzucimy Boga, mogli poznać prawdziwe Jego oblicze
– życie – chce dać nam życie w obfitości, bo często nie ma w nas życia i jesteśmy jak chodzące trupy

Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami.

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym, które rozpoczynasz, pomoże Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi oraz w przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Jesteś na to seminarium bardzo osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoją łaską, odnowić Twoje życie. On zna dobrze Twoją sytuację życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

Doprowadzić każdego z nas do osobistego spotkania z Bogiem

 • Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który, mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez Siebie sposób.
 • Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości 
  z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.
 • Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa.
 • Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca, by znowu doświadczyć uzdrawiającej 
  i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.
 • Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także i dla nich niespodzianki.

Jak owocnie przeżyć SOW??? Osobiste spotkanie z Bogiem (jak i z każdą inną osobą) wymaga:

Czasu

Bóg pragnie do nas przyjść, by obdarzyć nas dobrem i mówić do naszych serc, a my często nie dajemy Bogu na to szansy, bo jesteśmy wciąż zajęci, zabiegani i zanurzeni w zgiełku i zamęcie świata. Z uwagi na to:

poświęć jeden wieczór w tygodniu na spotkanie z Nim we wspólnocie, wybierz sobie jakieś ciche miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał i w którym możesz być sam na sam z Bogiem,

 • wybierz sobie czas (ok. 20 minut codziennie), w którym jesteś wewnętrznie wolny (dla wielu z nas jest to poranek przed rozpoczęciem dnia i obowiązków), na osobistą modlitwę i rozważanie Słowa Bożego

Chęci i decyzji

Postanowienie, by mieć czas dla Boga, zawiera decyzję unikania wszystkiego, co zabiera mi czas, niepotrzebnie absorbuje i odwraca moją uwagę od Boga ku rzeczom nieistotnym. Z tego powodu:

 • na początku seminarium podejmij decyzję uczestniczenia we wszystkich spotkaniach,
 • staraj się w tym czasie trzymać z dala od spraw nieistotnych (wyciszyć hałas: oglądanie TV, słuchanie radia, muzyki; ograniczyć czas na hobby itp.), by w końcu mieć czas dla Boga.

Zaangażowania

 • Wielką pomocą w czasie seminarium jest „dziennik duchowy”, czyli po prostu Twoje notatki.
 • Notuj natychmiast wszystko, co wydaje Ci się ważne lub odnosi się do Ciebie, także pytania i wątpliwości. Później będziesz mógł dzięki temu zobaczyć, jaką drogą Bóg Cię prowadził.

Proponowane Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym trwa przez dziesięć tygodni i opiera się na:

Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się zaproponowane fragmenty Pisma Świętego a własne refleksje zapisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki. Na każdy tydzień przewidzianych jest sześć rozważań. Rozważanie siódmego dnia możesz wykorzystać na podsumowanie tygodnia lub nadrobienie tego, czego być może nie udało się zrobić w którymś z poprzednich dni.

Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje:

 • konferencję, opartą na programie podstawowych praw życia duchowego i głęboko zakorzenioną w tekstach Pisma Świętego;
 • modlitwę wspólnotową;
 • pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem modlitwy osobistej z poprzedniego tygodnia.

Bóg daje nam pewną receptę na przemianę naszego życia i odnowę naszej wiary. Zaprasza, byśmy Mu zaufali, że On wie, gdzie nas prowadzi, ale… żeby nie było z nami, jak z kobietą, która postanowiła upiec pyszny tort i czyta przepis: 10 jajek !!! nie dam 5,  1 kg mąki pszennej niee dam żytnią, zamiast mleka wlała wodę itp. piecze, piecze, czeka z utęsknieniem a tu wychodzi gniot i zakalec 🙁 Żebyśmy później nie mieli żalu do Boga…

Jesteś zaproszony do przyjaźni z Bogiem. On szuka swoich przyjaciół i chce, byś poznał radość prawdziwej wolności. Nic jednak nie dzieje się automatycznie. „Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – Ty, musisz zrobić sam” (kard. Karl Rahner).

Świadectwa po Seminarium Odnowy Wiary

W czasie Seminarium Odnowy Wiary, podczas udziału w grupie dzielenia doświadczyłem poczucia wspólnoty. Uczestnicząc w grupie dzielenia, zobaczyłem że moje doświadczenie Boga oraz trudności, których doświadczam są bardzo podobne jak pozostałych uczestników. Podczas udziału w seminarium doświadczyłem działania Boga w moim życiu oraz Jego miłości. Było to dla mnie bardzo budujące doświadczenie. Podczas modlitwy o wylanie Duch Świętego zostałem uzdrowiony z syndromu niespokojnych nóg. Chwała Panu!

Jarek

Seminarium Odnowy Wiary to dziesięć tygodni, które stopniowo dzień po dniu zmieniły moje życie. Nie tylko duchowe, ale także codzienne. Przebaczyłam. Ciężar spadł mi z serca. Teraz z ufnością patrzę w przyszłość. Nie spinam się już, nie denerwuję się tysiącem spraw na które nie mam wpływu. Po seminarium nie zniknęły moje problemy, ale ja inaczej na nie patrzę. Nie czuję się już samotna. Jestem wolna i dobrze mi z tym. Dzięki seminarium otrzymałam radość , spokój, miłość, nadzieję. Bardzo bym chciała aby każdy tego doświadczył.

Agata

Seminarium Odnowy Wiary było dla mnie szczególnym czasem w którym mogłem doświadczyć Działania Boga. Poprzez codzienną modlitwę słowem Bożym oraz rozważanie treści zawartych w materiałach do Seminarium, doświadczyłem obecności żywego Boga, Jego prowadzenia w moim życiu oraz Jego miłości. Teraz wiem oraz doświadczam tego, że w każdej chwili mojego życia mogę wzywać Ducha Świętego, aby to On prowadził mnie. Jezus Chrystus jest Panem całego świata i mojego życia. Krocząc z Jezusem nie muszę się już niczego bać. Chwała Panu!

Jacek

Dziękuję Bogu, że pogłębił moją wiarę. Dotknął mojego serca, napełnił je pokojem i miłością. Bóg dał mi łaskę uczestnictwa w Seminarium, abym mogła przekazywać świadectwo, że Bóg jest miłością, z Nim nie lękam się niczego, czuję się silniejsza. Jezus jest moim Panem.

Anna

Jestem Dominika i mam 18 lat. Czas Seminarium Odnowy Wiary był dla mnie wspaniałym darem od Boga. Pokazało mi ono, gdzie mam szukać wskazówek na moje Zycie – w Piśmie Świętym. Pan od tej pory stawia na mojej drodze dobrych ludzi, którzy przybliżają mnie do Boga. Chwała Panu!

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: wbatycki@zamosc.opoka.org.pl

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155