PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  rok „C” – 21.04.2019

 1. Gromadzi nas dzisiaj liturgia największych świąt chrześcijańskich, zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 2. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.
 3. Jutro – poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Nasze uczestnictwo w Eucharystii niech będzie wyrazem naszej miłości ku Bogu i zadośćuczynieniem za nasze grzechy, a zwłaszcza za opuszczone Msze Święte w niedziele i święta obowiązkowe. Jutrzejsza taca będzie przeznaczona na potrzeby KULJPII.
 4. W środę po Mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A w sobotę za przyczyną naszej patronki św. Marii Magdaleny.
 5. Codziennie 15 min. przed Mszą św. wieczorną Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
 6. Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą białą lub niedzielą Miłosierdzia Bożego. U nas w parafii odpust w Woli Dereźniańskiej z sumą o godz. 12.00 – serdecznie zapraszamy. Również odpusty są w Harasiukach o godz.13.00 i naszej kaplicy szpitalnej.
 7. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
 8. Bóg Zapłać za życzenia świąteczne przesłane na adres naszej parafii, kierowane do kapłanów, sióstr i pracowników kościoła – z serca wszystkim dziękujemy życząc by Zmartwychwstały Chrystus odpłacał za życzliwość potrzebnymi łaskami w życiu prywatnym i zawodowym.
 9. Dziękuję naszym księżom seniorom, wszystkim emerytom, którzy zechcieli uczestniczyć w liturgii w naszym kościele, dziękuję za posługę w konfesjonałach przez cały czas Wielkiego Postu, oraz za ich obecność podczas tych wielkich wydarzeń liturgicznych.
 10. Bóg zapłać ks. Adamowi i wszystkim którzy jemu pomagali w przygotowaniu dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Siostrze Lucjanie Bóg Zapłać za trud dekoracji kościoła, odświętne przybranie kwiatami, a szczególnie za serce, które wkłada w swoją służbę Bogu w naszym kościele. Ks. Adamowi za pomoc i przygotowanie Liturgicznej Służby Ołtarza.
 11. Dziękuję serdecznie Chórowi parafialnemu na czele z panem Ireneuszem za przygotowanie oprawy liturgii w czasie tych ostatnich dni. Siostrom Małgorzacie i Maurze wraz z katechetkami za czuwanie przy grobie i przygotowanie dzieci do procesji rezurekcyjnej. Orkiestrze dętej, za dzisiejszą oprawę muzyczną w czasie procesji rezurekcyjnej.
 12. Dziękuję naszym paniom i panom z grup modlitewnych za wczorajszą służbę przez cały dzień przy przyjmowaniu i rozdzielaniu darów, którymi dzieliliśmy się z potrzebującymi. Bóg zapłać.
 13. Dziękuję naszej Straży Pożarnej z Dereźni, Woli, Rudy, wszystkim strażakom za całonocne czuwanie przy grobie Pańskim. Wszystkim grupom działającym przy naszej parafii za adoracje przy Grobie Pańskim.
 14. Naszym radnym za tradycyjną służbę i pomoc w procesji.
 15. Bóg zapłać jeszcze raz za złożone ofiary na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu.
 16. Dziękuję państwu Stanisławowi i Krystynie Muda za dar pieczywa dla trzymających straż  przy Grobie Pańskim.
 17. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. Z tej okazji wszystkim Drogim Parafianom i Miłym Gościom składam wraz z księżmi wikariuszami, siostrami benedyktynkami, posługującymi w naszej wspólnocie księżmi seniorami najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA – Jezus żyje”. Z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Niech spotkanie przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocni was i wasze rodziny w miłości, jedności i pokoju. SZCZĘŚĆ BOŻE!

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: wbatycki@zamosc.opoka.org.pl

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155