PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Liturgiczna Służba Ołtarza

Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii!” /św. Jan Paweł II/

Posługa ministranta jest ważną czynnością liturgiczną. Jego obecność przy ołtarzu nadaje sprawowanym obrzędom uroczysty charakter, jest wyrazem zarówno hierarchiczności, jak i jedności Kościoła. Ministrant jest przedstawicielem zgromadzonego Ludu Bożego, a tym samym najbliższym współpracownikiem celebransa. „Ministrare” z języka łacińskiego oznacza „służyć”.  Ministrant przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Panu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza święta.W naszej wspólnocie parafialnej do Liturgicznej Służby Ołtarza należy 40 ministrantów.  W 3 kaplicach dojazdowych służy do Mszy św. 34 ministrantów. Oni właśnie dbają o oprawę Liturgiczną Mszy Świętych w naszej parafii.Ministrantom wstawiennictwo u Boga zapewniają: św. Tarsycjuszśw. Stanisław Kostkaśw. Alojzy Gonzagaśw. Jan Berchmans i św. Dominik Savio.Opiekunem ministrantów i lektorów jest ks. Adam Palonka

Jeśli chcesz służyć Panu Bogu – przyjdź i zapisz się!!!

Zasady ministranckie według św. Jana Berchmansa TUTAJ

REGULAMIN MINISTRANTÓW

Parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Do obowiązków ministrantów naszej parafii należy:

– przestrzeganie w codziennym życiu Prawa Ministranckiego 

– sumienne wypełnianie poleceń Księży

– udział w cotygodniowych spotkaniach

– prowadzenie dzienniczków

– pełnienie jednego dyżuru w dniu powszednim i raz w niedzielę.

Jeżeli ministrant 3 razy z rzędu nie będzie obecny na zbiórce lub dyżurze, wówczas zostanie zawieszony w posłudze na okres dwóch tygodni. Zawieszenie polega na obecności na swoim dyżurze w kościele, bez możliwości założenia stroju liturgicznego. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu ministrant otrzymuje punkty ujemne, zostaje zawieszony lub skreślony z listy ministrantów.

ZASADY KONKURSU I PUNKTACJA

Wszyscy ministranci prowadzą dzienniczki, w których mają znaleźć się następujące rubryki:

DATAGODZINALICZBA PUNKTÓWRAZEMPODPIS KSIĘDZA

· punkty dodatnie

+ 3 obecność na Mszy św. w dniu powszednim poza dyżurem o godz. 7.00

+ 2 obecność na Mszy św. w dniu powszednim poza dyżurem o godz. 7.30

+ 1 obecność na wieczornej Mszy św. w dniu powszednim poza dyżurem

+ 3 obecność na drugiej Mszy św. niedzielnej o 7.30, 12.00 lub wieczornej

+ 2 obecność na nabożeństwie, nowennie; czytanie na Mszy św.

+ 5 śpiewanie psalmu responsoryjnego

+ 4 ślub, droga krzyżowa, rekolekcje

+ 10 pogrzeb

· punkty ujemne

– 3 nieobecność na dyżurze

– 5 nieobecność na zbiórce

rozstrzygnięcie konkursu  na koniec roku szkolnego nagrody dla najlepszych

NIEDZIELA:

7.30
Jakub Wiatrowski
Szymon Bujak
Konrad Grabias
Arkadiusz Cios
Kamil Kapuśniak
Marcel Oszajca

9.00
Adrian Kamiński
Paweł Oleszczak
Karol Bielak
Paweł Gniduła
Piotr Nizio
Michał Nizio
Dawid Rymarz
Karol Grzebieniak

10.30
Szymon Wiatrowski
Łukasz Rawiak
Paweł Kostrzanowski
Paweł Solak
Wojtek Wolanin
Marcin Wolanin
Wiktor Piech

12.00
Grzegorz Żmudzki
Beniamin Gleń
Andżelo Dziwura
Artur Paluch
Hubert Ćwikła
Dawid Piech

18.00
Paweł Paluch
Jakub Niemiec
Paweł Niemiec

DYŻURY MINISTRANTÓW:

PONIEDZIAŁEK
ŚRODA
PIĄTEK
Paweł Solak
Łukasz Rawiak
Marcin Wolanin
Kamil Kapuśniak
Marcel Oszajca
Beniamin Gleń
Szymon Bujak
Paweł Oleszczak
Grzegorz Żmudzki
Michał Nizio
Dawid Rymarz
Paweł Niemiec
Artur Paluch

Karol Grzebieniak
Dawid Piech
Wiktor Piech
WTOREK
CZWARTEK
SOBOTA
Karol Bielak
Adrian Kamiński
Piotr Nizio
Szymon Wiatrowski
Hube Ćwikła

Paweł Paluch
Konrad Grabias
Paweł Gniduła
Andżelo Dziwura
Arkadiusz Cios
Jakub Wiatrowski
Paweł Kostrzanowski
Jakub Niemiec
Wojtek Wolanin

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: wbatycki@zamosc.opoka.org.pl

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155