PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY w Biłgoraju

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray). 30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny. 

Cel Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej;
 • dla obojętnych religijnie i grzeszników – łaskę nawrócenia;
 • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć

Realizując ten cel:

 • często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili;
 • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.
  Członkowie stowarzyszenia mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św.

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

 • Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci;
 • Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, św. Józefie – módl się za nami;
 • Modlitwa przepisana dla II stopnia oraz codzienny wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Strona internetowa Apostolstwa: www.apostolstwo.pl

Lista członków Apostolstwa Dobrej Śmierci:

 1. Marczak Barbara (zelatorka)
 2. Istra Teresa
 3. Maciocha Maria
 4. Myszak Krystyna
 5. Lisiecka Teresa
 6. Grabias Jan
 7. Kotowska Kinga
 8. Amrosz Stanisława
 9. Kucharska Stanisława
 10. Kolanin Marianna
 11. Mielnik Weronika
 12. Batorska Wanda
 13. Hucz Agnieszka
 14. Komajda Danuta
 15. Ulidowska Agnieszka
 16. Czubko Maria
 17. Kmieć Aniela
 18. Warzna Władysława
 19. Śmieciuch Teresa
 20. Tochman Zofia
 21. Karpiuk Stanisława
 22. Oleszczak Wincenty
 23. Wilczewska Bronisława
 24. Wajda Kazimiera i córka
 25. Błaszczyk Marianna
 26. Paluch Aniela
 27. Maciocha Maria
 28. Jabłoński Bronisław
 29. Przekaza Teresa
 30. Strzałka Jadwiga
 31. Pięciurek Stanisława
 32. Paluch Janina
 33. Skubis Marianna
 34. Budzyńska Stanisława
 35. Różańska Krystyna
 36. Stelmach Teresa
 37. Wolanin Danuta
 38. Skubis Katarzyna
 39. Gleń Maria
 40. Budzyńska Katarzyna
 41. Nizio Alina
 42. Soja Celina
 43. Buchojska Krystyna
 44. Dzido Leokadia
 45. Chołyst Karolina
 46. Obszańska Franciszka
 47. Różański Jan
 48. Nizio Aniela
 49. Krukowska Krystyna
 50. Blacha Barbara
 51. Kyc Wiktoria
 52. Buchajska Janina
 53. Raduj Maria
 54. Szatan Urszula
 55. Rataj Jan
 56. Dziduch Jan

Transmisja na żywo

Wirtualny spacer

Katolickie Liceum

Grupa pielgrzymkowa

Dane adresowe

Parafia św. Marii Magdaleny
ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax.: 084 686 16 96

email: [email protected]

Numer konta parafii:
PKO BP 49 1020 5385 0000 9302 0051 3267
NIP 918–10–44–588
REGON 040065155