Główne uroczystości odpustowe PDF Drukuj Email
sobota, 22 lipca 2017 19:28

Główne uroczystości odpustowe ku czci Patronki parafii odbyły się (22.07) w Sanktuarium Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Była to również I rocznica ogłoszenia kościoła parafialnego dekretem Księdza Biskupa Mariana Rojka Sanktuarium Diecezjalnym Św. Marii Magdaleny. Więcej: TUTAJ

 

Wszystkich zebranych kapłanów, parafian i gości witał kustosz diecezjalnego sanktuarium, ks. Witold Batycki: „Od kilku dni przygotowywaliśmy się do dzisiejszego wydarzenia, odpustu parafialnego, aby oddać cześć Patronce naszej parafii. Nasze sanktuarium to wyjątkowe miejsce, gdyż wybrał je sam Bóg, aby tutaj oddawano cześć św. Marii Magdalenie. Chcemy dziś oddać hołd tej, która była równa apostołom – Apostołce Apostołów. Tej, która pierwsza widziała Chrystusa i stała się głosicielką Jego nauki”.

Głównym uroczystościom odpustowym przewodniczył, odprawił odpustową sumę i wygłosił Słowo Boże były sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, obecnie metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W homilii przywoływał postać św. Marii Magdaleny i jej znaczenie dla współczesnego świata: „Dla Marii Magdaleny po nawróceniu, Jezus Chrystus był całym jej życiem. W jego otoczeniu przebywała, uczyła się wiary i doświadczała miłosiernej miłości. My również nie raz spotykamy się z miłosiernym Jezusem w lekturze Pisma Świętego, na modlitwie, a przede wszystkim w każdej Mszy Świętej. Warto więc zadać sobie pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Osoba Jezusa Chrystusa winna być dla mnie głównym celem i sensem mojego istnienia na tym świecie. Przecież Jego dzieło zbawcze obejmujące narodzenie, misję nauczania, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, stanowi najważniejsze wydarzenie w dziejach całej ludzkości, a nawet wszechświata. Dlatego w ten dzień odpustowy weźmy ze sobą w codzienność płonącą lampę prawdy Słowa Bożego, które odmieniło i przemieniło życie św. Marii Magdaleny”. Arcybiskup Mokrzycki stawiał św. Marię Magdalenę za wzór dla każdego człowieka: „Chcę dzisiaj powiedzieć całemu światu w tym Sanktuarium, aby uchwycił się drogi światła Bożego tak jak Maria Magdalena, aby dał się poprowadzić Jezusowi Chrystusowi, który nie dzieli, nie rozbija, nie poniża i nie pogardza, ale jednoczy i gromadzi w jednej owczarni jako dobry pasterz rozproszone i zagubione istnienia ludzkie noszące w sobie obraz i podobieństwo Boga. Dzisiaj światu kroczącemu w ciemnościach stawiam za wzór św. Marię Magdalenę, aby swoją wiarą i odwagą zawstydziła nas, tak jak kiedyś zawstydziła stojąc pod krzyżem rozproszonych apostołów, których zabrakło na Golgocie. Dzisiaj stawiam ją jako przykład wierności, bo po uwolnieniu jej od siedmiu złych duchów, przylgnęła całym sercem do Mistrza i stała się Jego wierną uczennicą. Stawiam ją również jako przykład prawdy, gdyż towarzysząc Jezusowi w Jego działalności misyjnej, stała się ważnym świadkiem czynów i nauczania Jezusa”.

Po mszy św. została odmówiona litania do św. Marii Magdaleny i w procesji z wystawionym Najświętszym Sakramentem wierni oddawali cześć Bogu oraz modlili się za wstawiennictwem tej wielkiej Patronki, tej, która pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego Pana i zaniosła tę nowinę Apostołom i światu. Ks. Batycki na zakończenie uroczystości dziękował Arcybiskupowi Mokrzyckiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia wydarzenia. Zachęcał również do nawiedzenia kapliczki św. Marii Magdaleny, gdzie według tradycji objawiła się ta wyjątkowa Święta, a gdzie także jest studnia z bijącą ze źródła wodą.

W ramach odpustu ku czci św. Marii Magdaleny w godzinach wieczornych odbył się koncert uwielbienia, w wykonaniu zespołu „NiemaGOtu”, o czym informuje organizator wydarzenia, ks. Adam Malinowski: „W naszym Sanktuarium odbył się dziękczynny koncert uwielbienia, podczas którego krakowski zespół „NiemaGOtu” poprowadził modlitwę w dziękczynieniu Panu Bogu za dar pięknej pogody, za wszystkie łaski, których doświadczyliśmy podczas tegorocznego odpustu i całego minionego roku, kierując swoje prośby i dziękczynienia do św. Marii Magdaleny. Patronuje ona już od wieków temu wzgórzu w Puszczy Solskiej, zaś ludzie doświadczają za jej pośrednictwem wielu łask i chętnie przychodzą prosić ją o pomoc”.

Joanna Ferens

GALERIA ZDJĘĆ

Homilia abpa Mieczysława Mokrzyckiego: TUTAJ

Poprawiony: sobota, 22 lipca 2017 19:40