Jubileusz powstania Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja w Biłgoraju PDF Drukuj Email
piątek, 21 lipca 2017 19:24

Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz Biura Radia Maryja w Biłgoraju obchodzili w niedzielę, 16 lipca jubileusz swojego powstania. Uroczystości odbyły się w Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

W roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju, ks. Czesława Szurana zostało utworzone Biuro Radia Maryja, zaś dziesięć lat później, przy parafii pw. Św. Marii Magdaleny powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja.

Świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej w kościele św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, zaś przewodniczył jej ks. prof. Tadeusz Guz, który już na wstępie witał wszystkich zebranych i zachęcał do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, członków i sympatyków oraz ofiarodawców Radia Maryja: „Radujemy się, że możemy stanąć przy Ołtarzu Pańskim w tym cudownym sanktuarium św. Marii Magdaleny i dziękować Bogu za te wielkie dzieła. Niech Pan Bóg daje wzrost naszym dziełom, pracy i zamierzeniom, by wzrastały do takich postaci doskonałych i świętych, do jakich nas powołuje”.

Część wykładowa jubileuszu odbyła się  Auli Franciszkańskiej, gdzie na zaproszenie Akademii Myśli Chrześcijańskiej wykład wygłosił wykładowca WSKSIM w Toruniu i europoseł, prof. Mirosław Piotrowski, który mówił o chrześcijańskiej Europie: „Chcemy przywrócić chrześcijańskie korzenie Europie i dać podwaliny chrześcijańskiego myślenia. Naszym działaniem jest m. in. przybliżenie ojców założycieli wspólnej Europy jak Robert Schuman kandydat na ołtarze Kościoła Katolickiego, czy kandydat na błogosławionego Alcide De Gasperi. Sprzeciwiamy się fałszowaniu historii, w tym pomijaniu wkładu chrześcijaństwa w rozwój naszego kontynentu”.

Z drugą prelekcją wystąpił ks. prof. Tadeusz Guz, który wyjaśniał, dlaczego  Matka Najświętsza wybrała akurat trójkę małych pastuszków  fatimskich: „Dziecko ma swoją pierwotną relację przyjaźni z Bogiem jako Bogiem. W roku 1916 nastąpiły trzy objawienia Anioła Pokoju, mające przygotować dzieci fatimskie na spotkanie z Matką Bożą. Dlatego trzeba powiedzieć tutaj, że dziecko przynosi ze swoją naturą, chociaż jest przez udział w grzechu pierworodnym osłabioną, ale przynosi to głębokie, bo duchowe przekonanie o tym, że Bóg istnieje. Tylko dlatego dzieci, zainspirowane modlitewną, adoracyjną postawą Anioła Pokoju mogły w takim spontanicznym akcie zagłębić się na modlitwie. Tylko dlatego, że te dzieci fatimskie nosiły w swoim duchu, w swoim rozumie, swojej dziecięcej pamięci i swojej wolnej woli dziecka przekonanie i prawdę o tym, że Bóg istnieje”.

Zakończeniem świętowania były podziękowania ofiarodawcom i pomocnikom Koła i Biura Radia Maryja w Biłgoraju.

 

Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz Biura Radia Maryja w Biłgoraju obchodzili w niedzielę, 16 lipca jubileusz swojego powstania. Uroczystości odbyły się w Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.
W roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju, ks. Czesława Szurana zostało utworzone Biuro Radia Maryja, zaś dziesięć lat później, przy parafii pw. Św. Marii Magdaleny powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja.
Świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej w kościele św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, zaś przewodniczył jej ks. prof. Tadeusz Guz, który już na wstępie witał wszystkich zebranych i zachęcał do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, członków i sympatyków oraz ofiarodawców Radia Maryja: „Radujemy się, że możemy stanąć przy Ołtarzu Pańskim w tym cudownym sanktuarium św. Marii Magdaleny i dziękować Bogu za te wielkie dzieła. Niech Pan Bóg daje wzrost naszym dziełom, pracy i zamierzeniom, by wzrastały do takich postaci doskonałych i świętych, do jakich nas powołuje”.
Część wykładowa jubileuszu odbyła się  Auli Franciszkańskiej, gdzie na zaproszenie Akademii Myśli Chrześcijańskiej wykład wygłosił wykładowca WSKSIM w Toruniu i europoseł, prof. Mirosław Piotrowski, który mówił o chrześcijańskiej Europie: „Chcemy przywrócić chrześcijańskie korzenie Europie i dać podwaliny chrześcijańskiego myślenia. Naszym działaniem jest m. in. przybliżenie ojców założycieli wspólnej Europy jak Robert Schuman kandydat na ołtarze Kościoła Katolickiego, czy kandydat na błogosławionego Alcide De Gasperi. Sprzeciwiamy się fałszowaniu historii, w tym pomijaniu wkładu chrześcijaństwa w rozwój naszego kontynentu”.
Z drugą prelekcją wystąpił ks. prof. Tadeusz Guz, który wyjaśniał, dlaczego  Matka Najświętsza wybrała akurat trójkę małych pastuszków  fatimskich: „Dziecko ma swoją pierwotną relację przyjaźni z Bogiem jako Bogiem. W roku 1916 nastąpiły trzy objawienia Anioła Pokoju, mające przygotować dzieci fatimskie na spotkanie z Matką Bożą. Dlatego trzeba powiedzieć tutaj, że dziecko przynosi ze swoją naturą, chociaż jest przez udział w grzechu pierworodnym osłabioną, ale przynosi to głębokie, bo duchowe przekonanie o tym, że Bóg istnieje. Tylko dlatego dzieci, zainspirowane modlitewną, adoracyjną postawą Anioła Pokoju mogły w takim spontanicznym akcie zagłębić się na modlitwie. Tylko dlatego, że te dzieci fatimskie nosiły w swoim duchu, w swoim rozumie, swojej dziecięcej pamięci i swojej wolnej woli dziecka przekonanie i prawdę o tym, że Bóg istnieje”.
Przewodnicząca Biura Radia Maryja, Stanisława Swacha podkreśla, iż ta katolicka rozgłośnia stanowi ogromną wartość dla człowieka wierzącego: „Dzięki temu, że słuchamy Radia Maryja możemy sobie pogłębić wiarę, są wspaniałe audycje, możemy się wspólnie pomodlić. Ja słucham radia od wielu lat i wiem, że jeśli ktoś go raz zacznie słuchać, to już nie przestanie. Działalność naszego biura polega na tym, że pozyskujemy nowych słuchaczy radia, zbieramy ofiary na jego rozwój, a także organizujemy różnorodne wyjazdy i pielgrzymki. Staramy się jednoczyć, wspólnie modlić i działać na chwałę Boga i Matki Najświętszej”.
Z kolei Elżbieta Schodzińska, przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju podsumowuje ostatnią dekadę: „Minione 10 lat to wspaniały okres rodzenia się wspólnoty, budowania więzi i jedności w Kościele. Zachęcam wszystkich, by w miarę swego czasu słuchali Radia Maryja a także włączali się w działalność Biura Radia Maryja i naszego Koła. Niech nasza wspólnota nadal wzrasta w duchu modlitwy. Ja osobiście Radia Maryja słucham od wielu lat, wynikło to z potrzeby serca i od tamtej pory staram się budować moje życie, rodzinne i zawodowe na Bożych wartościach”.
Jak podkreśla koordynator Akademik Myśli Chrześcijańskiej w Biłgoraju Stanisław Schodziński, spotkanie miało na celu nie tylko świętowanie, ale również pokazanie wartości, jakie przekazuje Radio Maryja: „ Nasze spotkanie, na które zaproszeni zostali członkowie i sympatycy Biura Radia Maryja i Koła w Biłgoraju oraz organizacje katolickie to przede wszystkim tworzenie jedności i wspólnoty. Razem chcemy świętować jubileusz minionych 20 lat w przypadku biura i 10 lat w przypadku naszego Koła. Zaś Radio Maryja to kształtowanie osobowości, wiary katolickiej i patriotyzmu. Jest także wsparciem dla osób niepełnosprawnych i samotnych, to radio interaktywne, na antenie którego jest miejsce na modlitwę, Mszę świętą, różaniec czy godzinki. Są także rozmowy, wykłady i prelekcje”.
Zakończeniem świętowania były podziękowania ofiarodawcom i pomocnikom Koła i Biura Radia Maryja w Biłgoraju.