Stop Przemocy! PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2016 11:22

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! PAMIĘTAJ !!!

 

 

WYKAZ LOKALNYCH  INSTYTUCJI I PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY RODZINOM  Z PROBLEMEM  PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA BIŁGORAJ:

Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, tel. 84 5420810 lub 84 688-09-48. Dyżur psychologa w środy w godz. 10.00-11.00.-

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel. 84 686-10-66. W poradni działa: Punkt Konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami  i przemocą w rodzinie we wtorek 17.00-19.00 i czwartek  17.00-19.00, tel. 84 686-10-66 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania w poniedziałki i środy w godz. 18.00-20.00, tel.84 686-10-66

-Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, tel. 84 688-01-05.

W Poradni działa: Punkt Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w poniedziałki  w godz. 9.00-16.00 lub 18.00-19.00 oraz w czwartki 9.00-18.00, tel. 84 688-01-05.

-Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju  ul. Lubelska 16, tel. 84 686-46-69. W stowarzyszeniu działa Punkt przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Dyżur  psychologa środa 8.30-10.30 oraz czwartek 16.00-19.00, tel. 84 686-46-69.

-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju – Urząd Miasta Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, pok. Nr 6, we wtorki w godz. 16.00-18.00, tel. 84 686-00-97.

W ramach prac Komisji działa Punkt Interwencji Kryzysowej.-Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, w godz.            7.30-15.30, tel. 84 686-41-82. Dyżur psychologa poniedziałek 14.30-18.30, wtorek i czwartek 15.30-19.30, piątek 8.00-12.00.

Dyżur prawnika środa 15.30-18.30.-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel.  84 686-69-49.

-Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-28-14.

-Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-87-60.

-Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 997 lub 112.

-Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju  ul. Kościuszki 13,  tel. 84 686-23-58.

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58. Poradnictwo psychologiczne, dyżur psychologa: Biłgoraj, ul. Lubelska 16, we wtorki  w godz. 11.30-16.30.


Przemoc w rodzinie – to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie działań naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Poprawiony: niedziela, 25 grudnia 2016 01:07