Przyjęcie posługi lektoratu PDF Drukuj Email
niedziela, 26 czerwca 2016 20:44

"Będziecie czytać słowo Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. Staniecie się sługami objawionej prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego życia. Spełniajcie to zadanie z wielką wiarą i miłością. Rozważajcie to słowo w sercu i bądźcie jego świadkami w codziennym życiu” – tymi słowami, 23 czerwca, w wigilię uroczystości narodzenia św. Jana Chrzciciela, w parafii pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju, pięćdziesięciu ośmiu ministrantów z rejonu biłgorajskiego przyjęło posługę lektoratu. Byli wśród nich również dwaj ministranci z naszej parafii, Damian Rój i Jakub Wiatrowski, którzy przez ostatni rok przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez formację na kursie lektorskim.

Mszę Świętą w intencji lektorów, wraz z kapłanami opiekunami, sprawował ks. prałat Józef Flis, który już na samym początku powitał zebranych kandydatów na lektorów, zaś ze Słowem Bożym zwrócił się do nich diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Mateusz Januszewski: „Mam nadzieję, że macie świadomość, że przystępujecie do czegoś ważnego, co można w pewnym sensie określić powołaniem. Nosicie na ten znak białą albę, cingulum, ale przede wszystkim, służycie Panu Bogu poprzez odczytywanie Bożego Słowa. Wy teraz jesteście szczególnie do tego powołani, aby poprzez posługę lektora służyć Bogu, dlatego zachęcam was dzisiaj, abyście z wielkim zaangażowaniem, głębokim, otwartym sercem, nie tylko oddawali Panu Bogu swoje usta i swój głos, ale również swoje myśli, uczucia i codzienne postawy”.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był moment przyjęcia chłopców do posługi lektoratu. Rozpoczął się on od przedstawienia kandydatów na lektorów i prośby o włączenie ich do lektorskiego grona, czego dokonał duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza na rejon biłgorajski, ks. Adrian Borowski: „Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o włączenie ich do grona lektorów przez udzielenie im błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym”. Ks. Adrian potwierdził również, że są oni świadomi zadań, jakie Kościół powierza lektorom i potrafią je pełnić. Kandydaci głośno wyrazili swoje postanowienia, że chcą pełnić funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do jego wzrostu, a także gorliwie rozważać słowo Boże i być świadkiem Chrystusa w codziennym życiu.

Następnie ks. prałat Józef Flis dokonał uroczystego przyjęcia kandydatów w szeregi lektorów: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wielokrotnie przemawiałeś do ludzi przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez Syna, pobłogosław tych wybranych członków służby liturgicznej, którzy mają pełnić we wspólnocie funkcję lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom, a znak, który dziś otrzymują, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach”. Na zakończenie obrzędu nowi lektorzy zostali pokropieni wodą święconą oraz otrzymali specjalne krzyże lektorskie.

Na zakończenie Mszy Świętej lektorzy wyrazili swoją wdzięczność wszystkim, którzy doprowadzili ich do tej chwili w ich życiu „Wdzięczni Panu Bogu za wybranie nas do pełnienia posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym, chcemy wyrazić naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do tej uroczystości. Słowa podziękowania kierujemy w stronę naszych rodziców i najbliższych. Dziękujemy naszym Księżom Proboszczom i Wikariuszom oraz księżom, którzy prowadzili kurs lektorski.

„Funkcja lektora w zgromadzeniu liturgicznym daje tym ministrantom, którzy dziś przyjęli posługę lektora, daje im możliwość takiego oficjalnego czytania Słowa Bożego, czytania modlitwy wiernych. Jest to piękny proces w ich rozwoju, kolejny stopień na drodze ministranckiej, najpierw lektora, a w przyszłości, miejmy nadzieję, ceremoniarza. Bardzo się cieszę, że tak wielu chłopców z naszego rejonu przyjęło tą posługę, ale tej uroczystości nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie księży, ks. Mateusza Januszewskiego, ks. Grzegorza Szlązaka i ks. Macieja Lewandowskiego, którzy pomogli w jej organizacji i przez wiele tygodni prowadzili kurs lektorski. Z serca dziękuję również ks. prałatowi Flisowi za wsparcie, udostępnianie salek katechetycznych i przewodniczenie dzisiejszej liturgii” – dziękował na zakończenie ks. Adrian Borowski, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w rejonie biłgorajskim.

GALERIA

Joanna Ferens

Poprawiony: niedziela, 26 czerwca 2016 20:54