Sakrament Bierzmowania PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 maja 2016 07:44

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 9 maja, młodzież z parafii pw. Św. Marii Magdaleny z rąk Ks. Biskupa dr. Mariusza Leszczyńskiego przyjęła Sakrament Bierzmowania, zwany również Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Na samym początku Eucharystii Księdza Biskupa powitał gospodarz parafii, ks. dziekan Witold Batycki: „Jest to bardzo podniosły moment, piękna okoliczność, bo trwamy w nowennie i oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego, a my będziemy to mieli już w dniu dzisiejszym, kiedy otworzymy się za pośrednictwem Księdza Biskupa na te dary, które Duch Święty zechce na nas zlać. Bardzo serdecznie witam Jego Ekscelencję w naszym kościele i proszę o modlitwę w intencji młodzieży”.

Również przedstawiciele rodziców bierzmowanych przywitali uroczyście Księdza Biskupa, a także poprosili go o udzielenie tego sakramentu ich dzieciom, które dopiero co wkraczają w dorosłość, przed którymi wiele nowych wyzwań i przeciwności losu: „Witamy Cię Ekscelencjo i prosimy o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom. Przed laty, w czasie ich chrztu świętego przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów i nauczycieli dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dziś pragniemy, aby dzięki Twojej posłudze Duch Święty zstąpił na nich i uczynił ich dojrzałymi świadkami Chrystusa”.
Ksiądz Biskup podczas kazania zwrócił się do młodych ludzi z nauką, aby zawsze wiernie bronili swojej wiary i mężnie ją wyznawali: „Powiedzieliście dziś, Kochani młodzi, niezwykle ważną deklarację, która brzmi jak pewnego rodzaju motto życiowe każdego wyznawcy Chrystusa. „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Taką deklarację składa się bardzo łatwo, ale gdy przejdziemy do jej realizacji w życiu to się okazuje, że natrafiamy na wiele przeszkód, poczynając od nas samych”.
Punktem kulminacyjnym dzisiejszej uroczystości było oczywiście udzielenie sakramentu bierzmowania. Ksiądz proboszcz zwrócił się również do Księdza Biskupa z prośbą o udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania, a także zagwarantował, że są oni dobrze przygotowani i gotowi na przyjęcie tego sakramentu. Swoją deklarację złożyła również sama młodzież. Następnie Ks. Biskup, podchodząc do każdego z osobna, wypowiadał najpierw wybrane przez bierzmowanego imię, a następnie słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany odpowiadał Amen, a znak namaszczenia krzyżmem potwierdza to, że Duch Święty zstąpił w sakramencie bierzmowania i wycisnął niezatarty znak swojej obecności.
Za dar bierzmowania dziękował ks. Proboszcz: „Bóg zapłać, Księże Biskupie za Twoją posługę, za przyczyną której młodzież otrzymała dary Ducha Świętego. Przed nimi tyle wyborów, już za chwilę staną przed wyborem szkoły średniej, potem studiów i kierunku swojego życia. Niech te dary Ducha Świętego pomagają wam w dobrych wyborach, abyście zawsze trwali blisko Pana Boga i tego z serca wam życzę”.  
Młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania: „Nasze serca przepełnia dziś radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą chcemy bronić wiary, która została w nas wlana podczas chrztu świętego. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu, za dar Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy dziś w tym ważnym sakramencie. I Tobie Księże Biskupie dziękujemy, że przybyłeś do naszej parafii, aby stać się sługą tajemnic Bożych”. Darem wdzięczności były piękne słowa i kwiaty. Swoje podziękowania uczniowie złożyli również rodzicom, rodzicom chrzestnym, świadkom bierzmowania, nauczycielom, wychowawcom, katechetom i dyrektorom szkół.
Na zakończenie Ksiądz Biskup życzył młodzieży dokonywania dobrych wyborów w dalszym życiu: „Życzę wam, aby się te wasze plany, marzenia i pragnienia spełniły w waszych życiu. Może to nie będzie tak dokładnie, jak my to sobie nakreślamy jako ludzie, gdyż Pan Bóg ma swoje plany wobec nas i On nam też zawsze podpowiada, dlatego Jego trzeba słuchać przede wszystkim, jako tego najwyższego autorytetu, a także dobrych rad rodziców, wychowawców, nauczycieli i duszpasterzy. Ale słuchajcie również głosu swojego serca i swojego sumienia w Duchu Świętym. Życzę każdemu z was, bez względu na wybraną życiową drogę, aby był człowiekiem szczęśliwym”.
Uroczystość zakończyła się pamiątkową fotografią z Księdzem Biskupem.

Joanna Ferens

GALERIA